Poptávky a objednávky

emcos@emcos.cz

Informační linka

+420 417 533 521

TUV

Kompenzace VN

NEŘÍZENÁ - INDIVIDUÁLNÍ KOMPENZACE 6kV 
Rozváděče jsou určeny pro individuální nebo skupinovou neřízenou kompenzaci v sítích vysokého napětí 6,3 kV. 
Zařízení obsahuje trojici pojistkových spodků, vzduchovou tlumivku pro omezení přechodných dějů,není použita ochrana proti harmonickým složkám. Kondenzátory s ekologicky nezávadným biologicky odbouratelným impregnantem, vnitřními pojistkami svitků a vnitřními vybíjecími odpory je možno vybavit kontrolním tlakovým čidlem. 
Výkon je obvykle navržen na základě měření nebo výpočtu parametrů spotřebiče. 
Obchodní název EIK6 

ŘÍZENÁ KOMPENZACE 6kV 
Kondenzátory jsou na síť připínány pomocí speciálních stykačů s vysokou životností. Přechodný děj je částečně zatlumen vzduchovým reaktorem, zařazeným do silového obvodu, není použita ochrana proti harmonickým složkám. 
Spínání je řízeno vlastním regulátorem nebo nadřazeným řídícím systémem. Pro zvýšení rychlosti regulace je možno instalovat rychlovybíjecí zařízení. 
Kompenzační rozváděč může být vybaven poruchovým signalizačním systémem (tlak v nádobě kondenzátorů, teplota, výpadek pojistky atd.). 
Kompenzační výkon jednoho stupně je v rozsahu od 50kvar až do 600kvar. Celkový výkon a velikost regulačních stupňů je vhodné individuálně navrhnout na základě měření rozvodné soustavy. 
Obchodní název EV6 ŘÍZENÉ HRAZENÉ (CHRÁNĚNÉ) KOMPENZÁTORY 6kV 
Jednotlivé stupně jsou tvořeny výkonovými sériovými LC obvody, laděnými na požadovanou frekvenci. Spínání je stykačové, kondenzátor je tlumivkou chráněn proti přetížení, nedochází ke zvýšení obsahu harmonických složek v síti a jsou vyloučeny nebezpečné rezonance. 
Rezonanční kmitočet je doporučeno ověřit důkladnou analýzou rozvodné soustavy. 
Výkonové železové tlumivky jsou dostatečně dimenzovány a zaručují tak odolnost proti proudovému přetížení spolu s vysokou linearitou. 
Kompenzační rozváděče jsou vybaveny poruchovým signalizačním systémem, který monitoruje tlak v nádobě kondenzátorů, teplotu tlumivek, stav pojistek a další provozní parametry rozváděče. 
Regulátor je určen pro VN aplikace, spolupracuje s monitorovacím systémem a může být vybaven komunikační sběrnicí. 
Celkový výkon a velikost regulačních stupňů, včetně rezonančního kmitočtu se vždy individuálně navrhuje na základě analýzy rozvodné soustavy. 
Obchodní název EF6 


© 2023 Emcos.cz - všechna práva vyhrazena

Web vytvořila Pro-idea s.r.o.