Poptávky a objednávky

emcos@emcos.cz

Informační linka

+420 417 533 521

TUV

Kalkulátor kompenzace

Výpočet kompenzačního výkonu
Tento nástroj umožňuje stanovit potřebný jalový výkon Q[kvar]) který je nutný pro zlepšení výchozího účiníku cosφ1 na výsledný účiník cosφ2.
 

Příklad návrhu kompenzačního rozváděče:
 

Jaký kompenzační výkon potřebujeme pro zlepšení aktuálního účiníku cosφ = 0,82 na požadovanou hodnotu cosφ = 0,99  pro rozvodnou sosutavu s činným odběrem 500kW ?

Pro vzorec: Q = k x P

použijeme výsledky z kompenzačního kalkulátoru:

Q = 0,556 x 500 = 278kvar

Poznámka: při návrhu výsledného výkonu doporučujeme vždy uvažovat výkonovou rezervu asi 10-20%.

© 2023 Emcos.cz - všechna práva vyhrazena

Web vytvořila Pro-idea s.r.o.