Poptávky a objednávky

emcos@emcos.cz

Informační linka

+420 417 533 521

TUV

Měření sítí

Na moderní napájecí soustavy jsou kladeny stále vyšší požadavky, a to jak z hlediska přenášeného výkonu, tak také z pohledu kvality elektrické energie. Provozovatelé se tak neobejdou bez detailních znalostí výkonových poměrů, obsahu harmonických složek, účiníku, kolísání napětí nebo průběhu rychlých dynamických jevů.

Servisní oddělení EMCOS používá širokou škálu síťových analyzátorů, určených pro jednotlivá specializovaná měření. Od standardního návrhu kompenzačního (dekompenzačního) výkonu, až po složité analýzy, spojené s vyhledáváním zdroje rušení nebo kolísání napětí. Naši technici mají dlouholeté zkušenosti s měřením energetických soustav, což je spolu s výkonnou měřicí technikou nezbytný předpoklad pro úspěšné poskytování komerčních služeb v oblasti měření sítí.

Zajišťujeme tato speciální měření:

 • Harmonická analýza napětí a proudu – FFT analýza až do 50.harmonické, včetně celkového harmonického zkreslení THDu a THDi, meziharmonické
 • Monitor výkonů a energií – záznam a vyhodnocení všech el. veličin: celkové výkony a výkony harmonické, dodávka/odběr, skutečný účiník PF a účiník základní harmonické cosϕ. Zabudovaný osciloskop a vektorskop
 • Zápis rychlých dějů se vzorkovací frekvencí až 36kHz pro vyhodnocení přechodných jevů
 • Analýza a vyhodnocení kvality napětí podle normy ČSN EN 50160
 • Měřič blikání – flickermetr, vyhodnocuje jak krátkodobý Pst, tak i dlouhodobý vjem blikání Plt

Měření doporučujeme provádět především v těchto případech

 • Kvalifikovaný návrh kompenzačního (dekompenzačního) výkonu a typu kompenzace, standard, chráněné provedení nebo bezkontaktní spínání
 • Návrh filtračně-kompenzačních zařízení a aktivních filtrů pro řízení účiníku a potlačení harmonických složek napětí
 • Analýza energetického rušení při provozu nelineálních spotřebičů – FM, usměrňovače, svářečky, obloukové pece atd.
 • Optimalizace spotřeby elektrické energie, volba vhodné sazby, stanovení odběrového maxima
 • Nesrovnalosti při měření odběru elektrické energie, kontrola přesnosti měřících souprav
 • Kontrola kvality kompenzace, uvádění do provozu kompenzačních a filtračních jednotek, posouzení vlivu kompenzace na rozvodnou soustavu

© 2023 Emcos.cz - všechna práva vyhrazena

Web vytvořila Pro-idea s.r.o.