Poptávky a objednávky

emcos@emcos.cz

Informační linka

+420 417 533 521

TUV

Aktivní filtry

Jedná se o elektronické výkonové zařízení, které průběžně monitoruje proud nelineární zátěže, provádí rychlé výpočty a podle zjištěné odchylky injektuje do sítě přesné množství proudu, který zajistí eliminaci harmonických složek, kompenzaci účiníku PF, případně symetrizaci třífázového odběru. Pro zajištění tohoto technicky složitého úkolu jsou využívány nejmodernější technologie – rychlé mikroprocesorové jednotky pro výpočet FFT (harmonické spektrum) během jediné periody síťového kmitočtu, IGBT polovodiče pro injektování výkonu do sítě, a nebo DSL algoritmy výpočtu fázového posunu a symetrizačního proudu.

Přehled hlavních úloh, které řeší aktivní filtry:

  • Snížení obsahu harmonických složek
  • Kompenzace účiníku cosφ, rychlé a velké změny jalového výkonu (VAR support)
  • Vyvážení sítě – symetrizace
  • Snížení flikeru, stabilizace napětí

Po zvolení hlavního úkolu je možno dále programovat, kolik instalovaného výkonu se použije na sekundární činnosti (např. je možno volit rozložení poměru mezi filtrací harmonických a mezi korekcí účiníku).

Aktivní filtry se nasazují především v těchto případech:

  • Datová centra, nemocnice (redukce harmonických, snížení proudu středního vodiče, snížení provozní doby záložních UPS)
  • Lehký průmysl, obchod, vodní hospodářství (korekce účiníku cosφ, redukce harmonických, zvýšení přenosové schopnosti sítě)
  • Těžký průmysl, jeřáby, DC pohony (plynulá dynamická regulace účiníku a harmonických, redukce napěťových poklesů)
  • Extrémní zátěže, obloukové pece, automotive (ultra rychlá VAR kompenzace, snížení flitru, redukce napěťových poklesů, způsobených proudovými rázy).

© 2023 Emcos.cz - všechna práva vyhrazena

Web vytvořila Pro-idea s.r.o.